De nieuwe ontdekking: Van Motorisch tennis naar Sensorieel tennis

Allereerst moeten we definieren wat biomechanica is. Biomechanica staat voor economisch bewegen. Dat wil zeggen: als er bewogen wordt volgens de wetten van de biomechanica dan is er sprake van maximale economie. Hoe werkt het ene gewricht ten aanzien van het andere gewricht.

Tennissen volgens de biomechanica noem ik een motorische beweging.
Nu is er ook sensoriele biomechanica. Dit is bewegen met behoud van gevoel: elk moment, gedurende het hele traject, ben je volledig aanwezig met je aandacht in het lichaam.

Dus terwijl je beweegt heb je tevens het gevoel van beweging.

Dit vraagt om een maximale receptieve aandacht. Deze beweging kan uiterlijk waarneembaar zijn maar kan ook puur intern plaatsvinden.
Dit houdt allereerst in dat we contact maken met onze huid en het volume van ons lichaam. Hierin kunnen we aanwezigheid opbouwen.

Elke beweging is onder de verdelen in drie richtingen, basisassen:
voor/achter
onder/boven
links/rechts

Elke beweging langs een basis-as, is weer onder te verdelen in een rol en schuifbeweging, die tegengesteld aan elkaar zijn.
Door je aandacht hierop te richten tijdens de beweging houdt je deze meer gefocust en wordt er tevens meer gevoel opgewekt.

Daarnaast is er nog eens sprake van een bioritme. Het bioritme is zo regelmatig als een klok, heel stabiel en met een vast ritme. Het heeft een vaste driedimensionale beweging die alle bewegingsrichtingen in zich heeft De beweging beperkt zich niet tot de grens van de huid. Hij gaat door alle lagen heen, tot het diepste middelpunt van het lichaam en vandaar weer naar buiten tot zover als hij gaat.

Door ons te focussen op de beweging en ruimtelijk inzicht te vergaren lost onze verkramping richting het object, de bal op.
Een gevoel hebben is een ding, er zich door laten roeren een ander. Het is de weerklank van de sensoriele beweging die ons in staat stelt over te stappen van zich te bewegen naar het plezier van zich te laten ontroeren.

Een van de verschillen tussen de motorische en de sensoriele beweging vinden we inderdaad in het type van genoegen dat ze schenken. In het algemeen brengt een motorische beweging geen genoegen met zich mee maar wel door haar toepassing in sport of kunst en het plezier dat we voelen is dan een gevolg van de spiercontractie, van de snelheid of van de schoonheid, de rijkdom van de creatie. Heel anders is het prettig gevoel dat we ervaren bij een sensoriele beweging: een intieme smaak die komt vanuit ons binnenste, die ons voedt, heel intens, zoals enkel een zeldzame liefdes- of vriendschapsrelatie dat zou kunnen doen.

De sensoriele beweging is meer dan een eenvoudige verplaatsing, zelfs als we er ons bewust van zijn: het is een functie van de mens, die van ons lichaam echt een proeforgaan maakt, dat ons in staat stelt om elke beweging aan te voelen alsof we fruit of wijn proeven en we elke kleine nuance ervan proberen te onderscheiden.

Hoe verder we evolueren in de fijnmazigheid, de details, hoe groter de weerklank in ons lichaam wordt.

Zijn zintuigelijkheid verfijnen betekent niet steeds maar grotere dingen voelen, maar integendeel geraakt en betrokken worden door bewegingen steeds eenvoudiger, steeds lichter, steeds kleiner worden.

In het begin zijn duidelijke bewegingen nodig om iets te voelen. Maar uiteindelijk volstaat de minste beweging om heel hun gevoeligheid te raken. Des te minder de oorzaak zichtbaar is, des te dieper is de weerklank.

Deze intense beleving ligt aan de basis van de herkenning van onszelf, onze eigen aanwezigheid, de levendigheid.

Tennis is Simpel

Tennis is een Spel om te gaan verkennen,om te gaan spelen en te oefenen. Als je niet oefent en het niet bestudeert gebeurt er weinig.

Neem je verantwoordelijkheid voor wat je doet. Als je het leuk vindt dan besteed je er energie aan. Je gaat thuis oefenen net zoals je op dansles gaat en de pasjes thuis leert.

Leer de ”dansvorm” kennen om het Volledig te kunnen ervaren. Als je de beweging thuis kunt zonder bal, word in de les met bal getoetst of je het nu ook kunt uitvoeren.

Leren dansen is niet in je hoofd tellen, maar te vloeien als beweging. Gevoel te krijgen in de beweging. Om dat onder de knie te krijgen is het dus heel belangrijk om alle facetten van de beweging te leren kennen.

De vloeiendheid zorgt voor verfijning van gevoel van beleving in de ervaring. Waarom speel je beter met mij als leraar tegenover je? Dat is heel eenvoudig omdat ik het gevoel al beleef waardoor ik je meetrek naar de ervaring.

Als je de beweging kent gaan we naar de details. We gaan kijken naar dode hoeken van je beweging. Een dode hoek van beweging wil zeggen dat in een deel van je beweging geen bewustzijn, geen weten is. Een van zo’n dode hoek is traagheid. In het dagelijks leven zijn we vaak te snel druk bezig met van alles dat de schoonheid van het alles gemist wordt. Dit toepassen in tennis zorgt voor een verrijking en verbetering van je beweging en spel.

De grootste overwinning op de tennisbaan wordt behaald als men totaal niet bezig is geweest met het resultaat. Dat is de ware overwinning. Als je je bezig houdt met resultaten dan zul je mentale problemen ervaren. Daarom is het niet aan te raden om te snel met taktiek bezig te gaan.

Leer dus de beweging kennen, lees en bestudeer teksten op mijn website, bekijk de online video’s, schaf het onlinepakket aan….. Als jij er energie insteekt, zul je merken dat tennis een kunstje is dat een ieder kan leren als je maar weet wat de basisregels zijn.

The True Game: 15 Love!

Tennis is een spel. Echter voor menig speler is het pure ernst. een spel van winnen of verliezen, het vergaren van punten, erbij willen horen, je spelerspasjesniveau verhogen.

Deze bittere ernst is een verkramping. En het logisch, want zo is het je aangeleerd. Een verkeerd beeld.

We praten niet over goed of fout, maar voor welke vorm van tennis kies ik?

Wil je het ware plezier in tennis ontdekken en de valkuilen van het spel ontlopen en bloot leggen?

Wat je ontdekt bij IK Tennis zijn de basisbewegingen voor o.a. forehand, backhand, service, volley, return. Moeiteloos, met ontspanning en plezier de bal als vanzelf over het net krijgen zonder ermee bezig te zijn? Dat kan door je te focussen op de natuurlijk beweging. Geen enkele leraar of tennisschool leert je deze basis. Naar mijn beleving verdwaal je op deze manier als je van tennis houdt.

Eerst gaan wij leren slaan met elkaar zodat we met elkaar kunnen samenspelen en met elkaar kunnen groeien. We dagen elkaar uit en hebben een fijne tijd samen.

Het beeld dat wij van onszelf hebben klopt niet en dat beeld van onszelf veranderen we in ons eigen natuurlijk beeld.

Met dat natuurlijke beeld ontwikkelen we een wijze van spelen waarbij je vaster en constanter wordt dan wie dan ook.

Als je wilt winnen kun je allerlei trucs leren, maar op een gegeven moment stokt je ontwikkeling omdat je maar bezig blijft met de bal op welke manier de bal over het net te krijgen.

Weet je wie er wint? Degene die de minste fouten maakt. Degene die de bal met ontspanning en plezier blijft teruggeven en plaatsen.

Pas op niveau 3 zijn er spelers die er zogezegd door heen kunnen slaan. Ze kunnen 3 keer een bal scoren, maar bal 4 en 5 gaan uit. Ze raken gefrustreerd en het gaat van kwaad tot echter.. Dus leren scoren vanaf de basis en agressief spelen is ten zeerste af te raden.

Kijk naar het Nederlandse tennis. Daar ontbreekt de basis. Powertennis leren ze iedereen en wordt veel geld aan uitgegeven.

Tennis hoeft niet duur te zijn. Ik heb een online product ontwikkeld, waarbij je het zelf kunt ontdekken en bestuderen. Ik wil niet dat je aan mij blijft hangen, maar zelfstandig wordt. Wat je nodig hebt is iemand die dit proces al eens doorgemaakt heeft en de kunst van het bewegen alsmede de nodige levenservaring met zich meedraagt.

Goed leren tennissen is een truc en iedereen kan het leren.

Het gaat om de happyness of moving in plaats van te willen scoren.

Na de basis komt agressief leren spelen. Zo kun je wedstrijden gaan spelen als je bewegingen onder de knie hebt. Uiteraard kom je weer valkuilen in het wedstrijdsspel tegen, maar ook daar kan ik je in begeleiden.

Dit is de game!

Mentale problemen? Ga niet naar een coach!

Mentale problemen? Ga niet naar een coach!

Heb je last van mentale problemen op de tennisbaan? Gaan de dingen niet zoals jij ze graag zou willen?

Op zich kun je naar een personal coach gaan en die helpt je inzicht te vergaren wat er speelt. Als er echter geen verwijzing is naar leven volgens de kwaliteit van “to live life in a beautifull way”, gooi je je geld weg en blijf je constant van het ene probleem naar het andere problemen gaan (“You are always on the run”)en spek je de portemonnee van zo’n coach.

Ik heb duizenden inzichten vergaard en ontdekt dat daar de oplossing niet ligt.

Wil je ontdekken hoe je je tennisspel verbeterd en zelf de regie krijgt over de tennisbeweging? Op basis van harde feiten en bewegingswetten ( o.a. ritme, ademhaling, stilstaan, tellen, het gebruik maken van lichaamsassen) ontdek je de basisbeweging van het tennis. Daarna kunnen we het wedstrijdspel gaan verbeteren en gaan kijken hoe een wedstrijd anders kunnen benaderen. Gewoon de dingen zien voor wat ze zijn.

Gedurende dit proces ontdek je hoe je ontspannen leert spelen, moeiteloos, krachtig met vertrouwen op de baan leert staan.

Deze ontdekking is kennis maken met de natuurlijke beweging in tennis, die modulair is. Een basis van waaruit je verder kunt gaan en de technieken van Djokovic, Federer kunt leren. Dus iedereen heeft een basis nodig.

Er zijn natuurlijk altijd spelers die beter zijn, maar weet dat dit een kwestie van ervaring is. Er is met behulp van techniek heel wat mogelijk, maar er zijn meer facetten die een rol spelen om een wedstrijd winnend af te sluiten.

Het is leuk om een wedstrijd te winnen en het is de kunst om daar niet mee bezig te zijn!

Hoe?

Ontdek het bij de IK Tennis Academy. Wil je een privetraject met me afsluiten. De kwaliteit is gegarandeerd. Ik heb inmiddels als met diverse mensen zo’n traject ingegaan en ik kan je alleen maar aanraden om dat te doen vanwege de bijzondere resultaten ervan.

Ik vind dat een ieder de mogelijkheid moet hebben om dit te bereiken. In principe kost een priveles 40 euro per uur. Met een half uur priveles bereik je ook al veel. Als je in de bijstand zit of ww dan is het mogelijk om te overleggen over de mogelijkheden, maar goed leren tennissen is voor iedereen mogelijk!

Living Life as Beauty

Discovering Tennis as a Movement

Improving Movements and Strokes

Moving Graciously and Effortless

Enjoying Movements:

Result: The Best Technique and the Best Results

Bron: Patrick Baijards