Imagine

Imagine:-out of the box

Gisteren na een dag van weinig doen ontstond het idee om een tennisprogramma te maken waarin mensen zelf het tennis kunnen leren. Dat mensen en kinderen onafhankelijk van de tennisleraar het spel leren. Dat mensen en kinderen hun vrienden zelf tennis kunnen leren en dat de tenniscoach daarbij kan aansturen. Dat je helpt andere mensen uit te dragen wat je doceert. De methode die uitgedragen wordt is zo simpel in zijn eenvoud dat een ieder het kan leren.

De ware basis voor onze realiteit en ons bestaan is elementaal en oningewikkeld. Mensen maken dingen vaak moeilijker dan ze hoeven te zijn. Als we leren om met simpelheid te leven kunnen we een onmetelijk soort tevredenheid ervaren die oneindig veel meer betekenisvol is dan de beloningen van de materiële wereld: het spel van winnen en verliezen. Dat is ook wat je kunt ervaren als je je natuurlijke slag hebt gevonden. Of beter gezegd de slag vindt jou als jij niets doet en slechts volgt.

Deze manier van overdragen creeert een gemeenschap, een gemeenschap van delen. Een gemeenschap van inspiratie in plaats van hokjesgeest van belangenverstrengeling tussen groeperingen.

In de afgelopen vergadering bij mijn tennisvereniging ging het over het aanleggen van nieuwe tennisbanen en werd nog eens aangekaart dat het ledenaantal van verenigingen daalt. Er is een neerwaartse spiraal gaande. Wat is hier van de oorzaak?

Wat duidelijk is het volgende: Met de technieken van de KNLTB en het huidige tennisonderwijs bent u altijd bezig met het aanpassen. U blijft altijd bezig met het oplossen van problemen. Er zijn geen problemen, die spoken allemaal in uw denken.

Het is dan ook niet te snappen dat men Tom Okker technieken (het instappen uit 1975) nog steeds aanbiedt en of onze huidige tennistopperstechnieken die de consistentie en betrouwbaarheid missen. Het heeft geen basis! En wie zwaait de scepter? Ja u raadt het al….

Als ik “mijn” twee jongste pupillen aanschouw dan begrijp ik er niets van dat ze bij de tennisbond en bij tennisverenigingen niets willen weten van de methode waarin ik les geef. Ze zijn het prototype hoe je goed leert tennissen. Echter bij verenigingen is de macht bij de tennisleraren, tennisscholen, technische commissie, etc. Zo komt er geen vernieuwing. Verandering schept angst!

We willen geluk, maar verdriet, angst, boosheid willen we wegstoppen. De tennisbond predikt succesbeleving. Het gevaar van een slecht gevoel overhouden aan de les is dat men stopt met tennis. Maar bij groei horen groeipijnen en er komen emoties bij te pas. Een coach kan je helpen daar doorheen te gaan en je laten zien dat het bij de ontwikkeling hoort. Die succesbelevingsformule is een voorbeeld van de “naar het rennen van geluksmaatschappij”. Je moet succesvol zijn en gelukkig zijn. U begrijpt het het leven bestaat uit pieken en dalen. Het leven balanceert tussen deze twee punten.

De tennisbond gaat uit van een visie van winnen en verliezen als basis. Het is een oud wereldbeeld dat stamt van achterhaalde visies van Newton en Darwin. Het industriele tijdperk loopt ten einde en we gaan naar een visie van onderlinge verbondenheid en gemeenschapszin. Een ieder is verbonden met een ander, de lucht, de zuurstof, het water, alles. De verschijningsvorm mag verschillen, maar de essentie is hetzelfde.

Mensen maken dingen vaak moeilijker dan ze hoeven te zijn. Men denkt in problemen en oplossingen, zoals de functioneel technische benadering van de tennisbond. Er zijn geen problemen, die bedenkt u. De ware basis voor onze realiteit en ons bestaan is elementaal en oningewikkeld. Dingen in hun simpele, natuurlijke, staat herbergen hun eigen, natuurlijke kracht. Deze kracht gaat verloren als er aan de simpelheid van de dingen-zoals-ze-zijn wordt afgedaan. Als simpelheid geringschat wordt, en gewichtigdoenerij het zicht op de natuurlijke staat van de dingen, de wereld, onszelf, ontneemt……

Het gratis eBook...
Vul je emailadres in en klik op toegangsknop.
We respecteren je privacy.