Tennistechniek

De essentie is om de bal nooit over het net te slaan. Hoe?

Met een precieze herhaling van een slagbeweging onderstreept door de timing en de positie van de speler tegenover de bal. Het lichaam moet met behulp van het voetenwerk zo precies mogelijk voor de bal geplaatst worden om een ideale slagbeweging te maken. Dit moet telkens worden herhaald, zodat de ontstane vibraties en het geluid van de slag zo min mogelijk afwijkingen van elkaar vertonen.

Dat betekent dat zich in het brein van de speler revolutionaire verschuivingen plaatsvinden. De rol van de slagbeweging moet uitgroeien tot het belangrijkste aspect van het spel. Het precies herhalen van de beweging is belangrijker dan de pogingen met de hulp van zeer uiteenlopende slagbewegingen de bal over het net te slaan en moet gekoppeld zijn aan het in- en uitademen.

Automatiseren van beweging
‘In de methode staat het bewegen centraal. Eerst moet de beweging worden ontwikkeld en verfijnd. Zo creëer je meer rally’s en vastheid. Je moet die beweging eindeloos herhalen en dat is meteen het grootste probleem in de tennistraining.

‘Ik constateer bij de jeugd enorm veel armcorrecties bij het slaan van de bal. Ik richt me juist op het voetenwerk. Wat doen de beste spelers ter wereld als ze een beslissend punt niet mogen verliezen? Ze staan stil, kruipen achter de bal en bewegen niet. De forehand van Federer is het beste voorbeeld.’

De basis is zekerheid bieden aan de speler. ‘Je kweekt een gezond mens als je hem een nullijn geeft’. ‘Met deze methode kan hij de bal duizenden keren heen en weer slaan zonder na te denken. Hij zakt nooit door de bodem.’

De basisprincipes zijn: ‘Leer niet meteen het punt te scoren, speel als kind niet te aanvallend. Niet instappen voor het slaan, eerst de bal in het spel houden op basis van je techniek. De speler moet inademen voor de slag en daarna uitademen, zo focust hij zich op de techniek.’ ‘Als je de beweging eindeloos blijft herhalen, beleef je een bijna mystieke ervaring. In mijn methode krijgt het tennis ook een therapeutisch karakter.

Andere methodes:
‘De trainers kunnen geen kwaliteit leveren, omdat het te veel geld kost. In de tennisscholen wordt steevast met groepen gewerkt, terwijl talenten alleen met privétraining en videoanalyse op een hoger niveau kunnen worden gebracht.
‘Welke principes hanteren ze? Een bal over het net wordt als de ultieme succeservaring beschouwd. Maar we dringen niet door tot de essentie: hoe zorg je ervoor dat mensen de bal als vanzelf over het net slaan? ‘Door de verkeerde opleiding falen de junioren als ze de stap maken naar het seniorencircuit. Nederland is een begraafplaats voor talent.

Huidige generatie
Ik heb deze generatie allang afgeschreven. De jongens slaan hard en letten niet op hun techniek. Die voortdurende armcorrectie nekt ze, ze moeten hun bewegingen telkens opnieuw uitvinden.

Bron: Felix Kaplan